Oferta firmy obejmuje między innymi sprzedaż:

  • Olejów silnikowych
  • Olejów przemysłowych
  • Części zamiennych
  • Smarów
  • Urządzeń pomiarowych i sterujących

 

«powrótOlej Mobil Pegasus 610

 Mobil Pegasus™ 610 jest wysokiej jakości olejem szczególnie rekomendowanym do smarowania nowoczesnych czterosuwowych silników średnio- i wysokoobrotowych zasilanych gazami agresywnymi zawierającym niewielkie ilości siarkowodoru lub halogenków, pracujących zwykle na mieszankach ubogich. Mobil Pegasus 610 jest olejem o zawartości popiołu w ilości 1.0% wag. i wysokiej liczbie zasadowej (TBN) zapewniającej wyjątkową rezerwą alkaliczną, która ma za zadanie kompensować negatywny wpływ kwaśnych produktów powstających w procesie spalania, na elementy silnika. Doskonałe właściwości antykorozyjne gwarantują dobrą ochronę, co pozwala na przedłużenie żywotności silnika i redukcję kosztów eksploatacyjnych. Mobil Pegasus 610 zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową i przeciwzatarciową, co pozwala na ograniczenie do minimum zużycia w obszarze tłok- cylinder i zużycia pierścieni tłokowych. Olej ten można stosować również do smarowania gazowych sprężarek tłokowych zasilanych gazem wysypiskowym i biogazem.
Mobil Pegasus 610 został opracowany w oparciu o wysokiej jakości mineralne oleje bazowe połączone z nowoczesnym pakietem dodatków uszlachetniających, o zawartości popiołu 1%, co zapewnia doskonałą ochronę elementów silnika i sprężarki. Produkt ten cechuje się wysoką stabilnością chemiczną oraz odpornością na utlenianie i nitrację. Mobil Pegasus 610 oferuje znakomitą ochronę przeciwzużyciową oraz ochronę przed tworzeniem się osadów i szlamu. Korzyści te, w połączeniu z doskonałymi właściwościami myjąco-dyspergującymi umożliwiają kontrolę tworzenia się osadów, które mogą powodować niewłaściwe działanie silnika i samozapłon.

Zalety
Olej Mobil Pegasus 610 do silników gazowych zapewnia dodatkową ochronę silników zasilanych agresywnymi gazami. Zastosowany pakiet dodatków m.in. dodatków myjąco-dyspergujących pozwala na utrzymanie silnika w większej czystości, zmniejszenie zużycia elementów silnika i uzyskanie jego lepszej wydajności. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Jego doskonała stabilność chemiczna i odpornośc na utlenianie pozwalają przedłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju i ograniczyć koszty filtrów. Wysoka rezerwa alkaliczna pozwala na jego stosowanie w silnikach zasilanych agresywnymi gazami.