Shell Mysella S3N40 Olej silnikowy

Wysokiej jakości niskopopiołowy olej do silników gazowych. Dostępny w pojemnościach 20L i 209L. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnej wyceny.

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Shell Mysella S3 N jest wysokiej jakości olejem przeznaczonym do czterosuwowych silników z zapłonem iskrowym, gdzie wymagane jest zastosowanie niskopopiołowego oleju silnikowego oraz jako paliwo stosowany jest gaz ziemny. Shell Mysella S3 N jest doskonałym olejem do nowej generacji stacjonarnych silników gazowych, które muszą spełniać wymagania prawne związane z obniżeniem emisji NOx oraz w silnikach, w których zastosowano technologię spalania „clean” lub „lean”.

Właściwości i korzyści:

  • Wydłużona trwałość oleju
    Znacznie wydłużona trwałość oleju w porównaniu do poprzednich generacji olejów została uzyskana dzięki dużej odporności na utlenianie i nitrację oraz udporności na
    podwyższanie lepkości i tworzenie szkodliwych związków kwaśnych.
  • Zabezpieczenie silnika
    Shell Mysella S3 N zawiera dodatki niskopopiołowe oraz dodatki z niską zawartością fosforu, co zapewnia wydłużony okres eksploatacji zaworów i urządzeń zapłonowych oraz pełną kompatybilność z układem katalitycznym.

Główne zastosowanie

  • Silniki z zapłonem iskrowym zasilane gazem ziemnym·
  • Dopuszczone do użycia w silnikach zasilanych gazem śmietniskowym i biogazem.

Specyfikacje i aprobaty

Shell Mysella S3 N posiada aprobaty:
-INNIO Jenbacher: Seria 2, 3 kalasa paliwa A oraz z katalizatorem. Seria 4 (Wersja B) klasa paliwa A, B, C oraz z katalizatorem. Series 6 (Version E) klasa paliwa A, B, C oraz
z katalizatorem.

-Hyundai seria H35/40G(V)

-MTU 4000 L32/L33/L61/L62/L63

-MWM Silniki gazowe TR 2105

-Caterpillar CG132, CG170, CG260 – TR 2105

-MAK GCM 34 Kategoria 1

-Perkins Seria 4000

-Rolls Royce KG-1, KG-2, KG-3

-Wartsila W 34SG, W 50SG, W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W25SG, W28SG, W 175SG, W 220SG

-Waukesha 220 GL (gaz ziemny)

-MAN D&T : średnioobrotowe silniki gazowe·S.E.M.T Pielstick PC – silniki dwupaliwowe

Shell Mysella S3 N spełnia wymagania:
-stacjonarnych silników gazowych Caterpillar

-MAN: silniki Ruston (gaz naturalny, śmietniskowy, fermentacyjny, biogaz); silniki dwupaliwowe (na pilotowe paliwo Diesel)

-pozostałe silniki gazowe Waukesha

-Nuovo Pignone: kompressory tłokowe, Service Class A

Specyfikacja

WłaściwościMetodaShell Mysella S3 N 40
Klasa lepkości wg. SAE40
Lepkość kinematyczna @40°C mm²/sASTM D445 135
Lepkość kinematyczna @100°C mm²/sASTM D445 13.5
Gęstość @15°Ckg/m³ASTM D4052 890
Temperatura zapłonu COC°CASTM D93A230
Temperatura płynięcia°CISO 3016-18
Liczba zasadowa BN mgKOH/gASTM D28965
Popiół siarczanowy %wtISO 39870.45
Zawartość fosforuppmASTM D4047300