Shell Mysella S3S40 Olej silnikowy

Olej do silników gazowych o średniej zawartości popiołów. Dostępny w pojemnościach 20L i 209L. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnej wyceny.

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Shell Mysella S3S40 jest doskonałej jakości olejem przeznaczonym dla czterosuwowych silników z zapłonem iskrowym wymagających oleju o średniej zawartości popiołu lub wykorzystujących kwaśne gazy takie jak gaz śmietniskowy, biogaz czy gazy pofermentacyjne. Shell Mysella S3 S jest również olejem odpowiednim do silników wymagających olejów średniopopiołowych, aby chronić uszczelnienia gniazd zaworów głowicy cylindra. Olej Shell Mysella S3 S może być stosowany w stacjonarnych silnikach gazowych nowej generacji spełniających podwyższone normy emisji tlenków azotu (NOx) dzięki zastosowaniu technologii spalania „clean” lub „lean”.

Właściwości i korzyści:

  • Wydłużona trwałość oleju
    Znacząco przedłuża trwałośc oleju dzięki odporności na na utlenianie i nitrowanie. Wysoka wartość TBN (liczby zasadowej) zapewnia neutralizację kwaśnych produktów spalania i zapewnia ochronę przed korozją nawet w przypadku stosowania kwaśnych gazów.
  • Ochrona silnika
    Shell Mysella S3 S zawiera optymalny poziom dodatków popiołowych co przedłuża żywotność zaworów w silnikach wymagających stosowania oleju o średniej zawartości popiołu . Maksymalna zawartość fosforu na poziomie 300 ppm powoduje, że Shell Mysella S3 S jest kompatybilna z silnikami wyposażonymi katalizatory spalin.

Główne zastosowanie

  • Silniki z zapłonem iskrowym zasilane gazem naturalnym wymagające zastosowania olejów średniopopiołowych
  • Idealny dla silników zasilanych kwaśnymi gazami
  • Silniki gazowe dwupaliwowe z płomieniem pilotującym.

Specyfikacje i dopuszczenia

Shell Mysella S3 S jest przeznaczona do silników wymagających zastosowania olejów o średniej zawartości popiołów.
Shell Mysella S3 S posiada aprobaty:
INNIO Jenbacher: typy 2, 3 Paliwo Klasy B i C
MAN 3271-4
Rolls Royce: KG-1, KG-2, KG-3 (silniki na biogaz)
Waukesha: zastosowania kogeneracyjne (gaz sieciowy)

Shell Mysella S3 N spełnia wymagania:
MAN: Silniki Gazowe (gaz naturalny, gaz odpadowy, gaz gnilny, biogaz), silniki dwupaliwowe (na pilotowe paliwo Diesel)
Wartsila: CR26

Specyfikacja

WłaściwościMetodaShell Mysella S3S40
Klasa lepkości wg. SAE40
Lepkość kinematyczna @40°C mm²/sASTM D445 135
Lepkość kinematyczna @100°C mm²/sASTM D445 13.5
Gęstość @15°Ckg/m³ASTM D4052 894
Temperatura zapłonu COC°CASTM D93A230
Temperatura płynięcia°CISO 3016-18
Liczba zasadowa BN mgmg KOH/gASTM D28968.5
Popiół siarczanowy %wtISO 39870.9
Zawartość fosforuppmASTM D4047300