Shell Mysella S3 N40 EN

Zastosowanie do siilników z zapłonem iskrowym zasilanych gazem ziemnym·Dopuszczone do użycia w silnikach zasilanych gazem śmietniskowym i biogazem

Brand: Shell
Kinematic viscosity at 100(degrees): 135
Kinematic viscosity at 40(degrees): 13,5
COC flash point: 230(st.)
Dostępne opakowania: 209L, 20L
Ask about the product

Product description

Shell Mysella S3 N jest wysokiej jakości olejem przeznaczonym do czterosuwowych silników z zapłonem iskrowym, gdzie wymagane jest zastosowanie niskopopiołowego oleju silnikowego oraz jako paliwo stosowany jest gaz ziemny.

Shell Mysella S3 N jest doskonałym olejem do nowej generacji stacjonarnych silników gazowych, które muszą spełniać wymagania prawne związane z obniżeniem emisji NOx oraz w silnikach, w których zastosowano technologię spalania “clean” lub “lean”.

Specyfikacja

WłaściwościMetodaShell Mysella S3 N40
Klasa lepkości wg. SAE 40
Lepkość kinematyczna@40C mm2/s ASTM D445135
Lepkość kinematyczna@100C mm2/smm2/s ASTM D44513.5
Gęstość@15C kg/m3 ASTM D4052890
Temperatura zapłonu C0C0C ASTM D93A230
Temperatura płynięcia0CISO 3016-18
Liczba zasadowa BNmgKOCH/GASTM D28965
Popiół siarczanowy %wtISO 39870.45
Zawartość fosforu ppmASTM D404730